Skip to product information
1 of 4

Yzone Gcell - Viên đặt se khít

Yzone Gcell - Viên đặt se khít

Regular price $78.00 USD
Regular price $80.00 USD Sale price $78.00 USD
Sale Sold out

KHUYẾN MÃI QUÀ TẶNG

XUẤT XỨ

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CHÍNH SÁCH & CAM KẾT

Phiên Bản Mới Revirgin Gung 2021 - Yzone Gcel
  • Viên đặt giúp chăm sóc sức khỏe vùng kín được thiết kế dạng viên tiện dụng, có nguồn gốc từ thiên nhiên và được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc.
  • Sản phẩm được xem là “người bạn thân thiết” của mọi chị em phụ nữ giúp ngăn ngừa các vấn đề phụ khoa thường gặp, bảo vệ vùng kín khỏe mạnh, mang lại cho họ sự tự tin năng động mọi lúc mọi nơi.

Công dụng của viên đặt se khít trẻ hóa âm đạo Revirgin Gung Bqcell

  • 𝘓𝘢̀𝘮 𝘴𝘦 𝘬𝘩𝘪́𝘵 𝘷𝘶̀𝘯𝘨 𝘬𝘪́𝘯, 𝘨𝘪𝘶́𝘱 𝘢̂ 𝘮 đ𝘢̣𝘰 𝘴𝘢̆𝘯 𝘤𝘩𝘢̆́𝘤, đ𝘢̀𝘯 𝘩𝘰̂̀𝘪 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘢̉𝘪 𝘵𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘤𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘳𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘢̂𝘮 đ𝘢̣𝘰 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘨𝘢̣̆𝘱 𝘰̛̉ 𝘱𝘩𝘶̣ 𝘯𝘶̛̃ 𝘴𝘢𝘶 𝘴𝘪𝘯𝘩
  • 𝘊𝘢̂𝘯 𝘣𝘢̆̀𝘯𝘨 đ𝘰̣̂ 𝘱𝘏 𝘤𝘩𝘰 𝘮𝘰̂𝘪 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘣𝘦̂𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 “𝘤𝘰̂ 𝘣𝘦́”, 𝘨𝘪𝘶̛̃ 𝘤𝘩𝘰 𝘷𝘶̀𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̣𝘺 𝘤𝘢̉𝘮 𝘭𝘶𝘰̂𝘯 𝘵𝘩𝘰𝘢́𝘯𝘨 𝘴𝘢̣𝘤𝘩, 𝘯𝘨𝘢̆𝘯 𝘯𝘨𝘶̛̀𝘢 𝘷𝘪𝘦̂𝘮 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̃𝘮 𝘷𝘢̀ 𝘯𝘢̂́𝘮 𝘯𝘨𝘶̛́𝘢
  • 𝘛𝘢̆𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘤𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘩𝘰̛̀𝘯 𝘬𝘦̂́𝘵 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘤𝘰 𝘣𝘰́𝘱 𝘨𝘪𝘶́𝘱 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘭𝘰̣𝘤 𝘢̂𝘮 đ𝘢̣𝘰, đ𝘢̂̉𝘺 𝘤𝘢́𝘤 𝘤𝘩𝘢̂́𝘵 𝘤𝘢̣̆𝘯 𝘣𝘢̂̉𝘯 𝘳𝘢 𝘬𝘩𝘰̉𝘪 𝘤𝘰̛ 𝘵𝘩𝘦̂̉
  • 𝘏𝘢̣𝘯 𝘤𝘩𝘦̂́ 𝘬𝘩𝘪́ 𝘩𝘶̛, 𝘭𝘰𝘢̣𝘪 𝘣𝘰̉ 𝘮𝘶̀𝘪 𝘩𝘰̂𝘪 𝘬𝘩𝘰́ 𝘤𝘩𝘪̣𝘶, 𝘮𝘢𝘯𝘨 đ𝘦̂́𝘯 𝘤𝘢̉𝘮 𝘨𝘪𝘢́𝘤 𝘵𝘩𝘰𝘢́𝘯𝘨 𝘮𝘢́𝘵 𝘷𝘢̀𝘰 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘯𝘰́𝘯𝘨 𝘣𝘶̛́𝘤
  • 𝘊𝘢̉𝘪 𝘵𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘢̣𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̂ 𝘢̂ 𝘮 đ𝘢̣𝘰, 𝘵𝘢̆𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘢̉ 𝘯𝘢̆𝘯𝘨 𝘣𝘰̂𝘪 𝘵𝘳𝘰̛𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘨𝘪𝘢̉𝘮 𝘴𝘶̛̣ 𝘬𝘩𝘰̂ 𝘳𝘢́𝘵 𝘬𝘩𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘩𝘦̣̂
  • 𝘛𝘳𝘦̉ 𝘩𝘰́𝘢 𝘷𝘶̀𝘯𝘨 𝘬𝘪́𝘯, 𝘨𝘪𝘶́𝘱 𝘤𝘰̂ 𝘣𝘦́ 𝘭𝘶𝘰̂𝘯 𝘬𝘩𝘰̉𝘦 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 đ𝘦̂̉ 𝘱𝘩𝘢́𝘪 đ𝘦̣𝘱 𝘵𝘶̛̣ 𝘵𝘪𝘯, 𝘵𝘩𝘰𝘢̉𝘪 𝘮𝘢́𝘪 𝘩𝘰̛𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘶𝘰̣̂𝘤 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨


Hướng dẫn sử dụng

- 3 ngày đầu tiên, mỗi ngày đặt 1 viên vào buổi tối trước khi đi ngủ.

- Sau đó, cách 5-7 ngày đặt tiếp 1 viên.

- Với liệu trình 15 viên, bạn có thể sử dụng trong thời gian 2,5 tháng

Lưu ý:
- Vệ sinh vùng kín sạch sẽ bằng Tinh chất Evamost trước khi dùng
- Trong những ngày đầu nên đóng băng vệ sinh vì nó có cơ chế tự đào thải sẽ ra nhiều nước
- Khi vừa hết chu kì kinh nguyệt, nên đặt 3 ngày liên tiếp để đào thải những chất bẩn sau quá trình hành kinh
- Khi có kinh nguyệt không được đặt
—————————————

 

View full details

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)